Než začnete: otestujte svůj time management

Čas je hlavním strašákem mnoha z nás. Příležitosti k trávení volného času jsou nepřeberné a my jsme zavaleni nejen úkoly a pokyny, ale i nekončícími stimuly, informacemi, daty a vzkazy různého původu. Může být těžké mít všechno pod kontrolou, a to i navzdory mnoha pomocníkům, kteří nám mají pomáhat čas šetřit.  Zjistěte pomocí tohoto testu, jak dobře si s řízením času vedete vy.

Níže, prosím, přiřaďte číselnou hodnotu výrokům podle toho, jak souhlasíte nebo nesouhlasíte s jejich obsahem (od 1 „nikdy“ –   do 4 „vždy“).

VÝSLEDKY TESTU HOSPODAŘENÍ S ČASEM 

14 – 25  Zdá se, že svůj čas využíváte dobře a umíte dobře plánovat. Můžete pokročit dál a využít technik, které lze použít v pracovním prostředí i doma. Využijte svých schopností a zkuste ještě zapracovat na svém „work-life balance“. Každodenní řízení času je jedna věc, ale je dobré zaměřit se i na dlouhodobé cíle týkající se volného času, zdraví a duševní pohody. Odpočíváte dostatečně a přemýšlíte o svém životě? Co třeba napsat si seznam budoucích projektů, na kterých můžete začít pracovat už dnes?

26 – 38  Rozumíte, jak důležité je plánovat a mít vše zorganizované, abyste svůj čas využívali efektivně. V dalším zlepšení by vám mohlo pomoci stanovit si vlastní tempo a respektovat ho. Nebudete potom tak často potřebovat vracet se ke svým úkolům, dále je upravovat a měnit.

39 – 56  Zkuste zpomalit, odpočívat a zamyslet se. Řízení vlastního času začněte tím, že si vyhradíte čas sami pro sebe. Dále byste se měli naučit říkat pozitivním způsobem NE na požadavky ostatních. Prospěje vám, když si vyhradíte čas pro sebe a zapíšete si seznam úkolů. Začněte plánovat co nejdříve, zlepšíte si tím zdraví, získáte větší životní pohodu a svůj čas využijete mnohem lépe.