Intro

Konflikt?

Podstata

spor, rozdíly, rozpor

Definice dle kontextu

Situace s neslučitelnými cíli, poznatky či emocemi (u jednoho jedince či mezi více lidmi) vedoucí k rozporu nebo protichůdné interakci.

Slova popisující „konflikt“

SYNONYMA pro konflikt

lišit se, nesouhlasit, narušovat, odlišovat se, hádat se, střetnout se, kolidovat, bojovat, soupeřit, soutěžit, neshodnout se, rozčilovat se, nemít stejný názor, narušovat, být v rozporu, nesvár, oponovat, usilovat, narazit, srazit se čelem, zkřížit meč s, chybět soulad s, jít proti proudu

ANTONYMA pro konflikt

mír, příměří, shoda, klid, harmonie, podřídit se, dohoda, svornost, stabilita

Konflikt nastává, pokud má nějaká osoba potřebu, která není naplněna

Řešení konfliktu

Vyjádření potřeby

Zjištění, zda tuto potřebu lze splnit, či nikoli

ANO: řešení

NE: vyjednávání/řešení konfliktu

Pokud nelze konflikt snadno vyřešit, bude možná potřeba zapojit neutrální třetí stranu jako prostředníka řešení sporu.

Teorie křivky konfliktu

  • Latent konflikt: Skrytý potenciál vzniku konfliktu.

  • Vznikající konflikt: Z potenciálního konfliktu se stává skutečný

  • Eskalace konfliktu: konflikt se v průběhu času stupňuje

  • Zranění: Napětí vzniklé v konfliktu zraňuje zúčastněné strany

  • De-eskalace/vyjednáváníion: Napětí se snižuje, pokud se ze sporu stane uvědomění si různých potřeb

  • Vyřešení konfliktu: Rozdělení zájmů v konfliktu a nalezení kompromisu

  • Situace po konfliktu/vyřešení: Dosažení shody