O nás

RECHANCE

RECHANCE – Rehabilitační přístupy poskytující bývalým vězňům osobní rozvoj a MOŽNOSTI začlenění se do společnosti.

Je důležité odstranit stigmata a diskriminaci vylučují izolované osoby, jako jsou bývalí vězni. Projekt RECHANCE se zaměřuje na možnosti opětovného začlenění do společnosti pro osobní, společenský a profesionální rozvoj. Díky podpoře, která prosazuje pozitivní zvyšování sebedůvěry a sebeúcty, se bývalí vězni mohou opět začlenit do společnosti a stát se aktivními občany.

RECHANCE navrhuje zdroje, nástroje a programy školení, jejichž prostřednictvím mají bývalí vězni možnost překonávat společenské překážky vzniklé z důvodu stigmatizace a sociálního vyloučení. V průběhu projektu pracují partneři projektu z Bulharska, Kypru, České republiky, Řecka, Irska a Itálie s bývalými vězni a nabízí školicí programy, zdroje a nástroje, které jim pomohou s opětovným začleněním do společnosti na úrovni osobní, společenské i profesionální.

Projekt RECHANCE nabízí školicí programy, sadu nástrojů pro výuku, digitální školicí nástroje a příručku pokynů pro adaptaci (Adaptation Guidelines Handbook) s různými typy zdrojů pro bývalé vězně. Pomocí těchto nástrojů a elektronické výukové platformy bude moci cílová skupina zlepšit své kompetence v rozvoji životních dovedností, počítačových dovedností, v oblasti komunikace, sociálních vazeb, zvládání stresu, odpovědnosti, hospodaření s časem, řešení sporů a přežití ve společnosti.

Cíle

Zajistit bývalým vězňům dovednosti a znalosti, které mají zásadní význam pro jejich osobní rozvoj a návrat do společnosti.

Poskytnout jim pohled na skutečný život a kompetence na podporu jejich sociálních vazeb.

Podpořit proces rehabilitace prostřednictvím příslušných výukových materiálů, nástrojů a zdrojů.

Zvýšit schopnosti školitelů ohledně možností rozvoje životních dovedností v rámci této skupiny školených osob formou inovativních řešení a inkluzivních výukových vzorců.

Stanovit školitelům jasný a komplexní vzdělávací přístup pro řešení různých výchozích situací a individuálních potřeb bývalých vězňů.

Převést kvalitní výukové materiály do elektronické podoby, aby se zvýšila kvalita poskytování vzdělání dospělým osobám v této skupině.

Výstupy

O1

Osnovy a sada výukových nástrojů (Learning Components Toolbox).

O2

Elektronické výukové nástroje.

O3

Příručka pokynů pro adaptaci (Adaptation Guidelines Handbook).

Cílové skupiny