Prohlášení o autorských právech

Evropská komise podporou vzniku této publikace nevyjadřuje souhlas s uvedeným obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise v žádném případě nenese odpovědnost za možné použití na základě informací zde uvedených. [Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Všechny audiovizuální materiály jsou volně přístupné z dostupných zdrojů obrázkových databází na internetu a/nebo materiálů na YouTube s dodržením zákonných předpisů ohledně správného používání bez záměru porušit autorská práva. Pokud se domníváte, že byla porušena autorská práva, prosíme vás, abyste nás kontaktovali na www.rechance.eu, abychom společně nalezli optimální řešení.