Lekce 3 Osobnostní A Externí Faktory Ovlivňující Time Management

  • Žrouti času, příčiny plýtvání času a jak na ně
  • Aktivita: vytvoření seznamu žroutů času a vymyšlení způsobů, jak jim předejít nebo jak je řešit
  • Osobní rytmus a výkonnostní špičky
  • Test: jste ranní nebo večerní typ?
  • Stresové situace, práce a time management
  • Psychohygienická prevence stresu a time management
  • Než skončíte: vypracujte si vlastní týdenní plán