Lekce 2: Time Management A Cíle

  • Proč, co a jak (mohu řídit v čase)
    • Aktivita: vaše proč
  • Co: přemýšlejte o svých cílech
    • Aktivita: stanovte si SMART cíle
    • Aktivita: vytvořte svůj seznam úkolů a aktivit