Lekce 2 Styly zvládání konfliktu

Překvapivý důvod, proč náš nápravný systém nefunguje | Brandon W. Mathews | TEDxMileHigh

Nápravný systém funguje správně, pokud jej lze upravit. Podívejte se na video v odkazu níže a zamyslete se nad tím, jak lze nápravný systém rozdělit do dvou hlavních fází – fáze trestu a fáze opětovného začlenění.