Lekce 2 Reakce na zvládání stresu na základě potřeb daného jedince

Tato část se zabývá tím, jak lidé zpracovávají stres a jak jsou tyto snahy spojené s psychologickou a společenskou adaptací a se zdravím. Vychází se přitom z technik zpracování stresu a sebeovládání. Zpracování stresu zahrnuje činnosti, kterými lze zvládnout, snížit nebo přijmout požadavky okolí či sama sebe, které jsou vnímané jako potenciální riziko, aktuální škoda nebo ztráta (Lazarus & Folkman, 1984). Sebeovládání se definuje jako postup, jehož prostřednictvím si lidé uvědomují své jednání, mění vnímání svého jednání a snaží se ovládat, řídit a nasměrovat své jednání na cestě za svými cíli (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998). Tato část má za cíl zprostředkovat posluchačům znalosti k pochopení jejich úlohy při zvládání stresu, poznání významu komunikačních dovedností, dovednosti řešení konfliktu a i znalosti o stresu a vlivu jejich jednání na jeho zvládání. Dále budu mít posluchači možnost zjistit, jaký vliv mají jejich emoce, myšlenky a chování na jejich jednání.

Úvod a cíle kurzu

Po absolvování tohoto modulu byste měli být schopni:

  1. Uznat potřebu přijetí komplexního přístupu k zamezení a řešení problémů způsobených stresem.
  2. Zpracovat stresory.
  3. Poznat biologické faktory – Jak se dostat do dobré fyzické kondice – Postup boje nebo útěku (Fight or Flight).
  4. Naučit se a rozpoznat faktory ovlivňující chování – (Odstranit – Změnit – Přijmout).
  5. Poznat postup zvládání stresu.
  6. Podpořit dovednosti přijetí pozitivních vzorců chování k řešení negativních dopadů stresu.
  7. Pochopit roli chování ve stresu.
  8. Pochopit, co to je kognitivní behaviorální terapie a jak může pomoci se zpracováním negativních myšlenek.
  9. Umět používat techniky řešení problémů.
  10. Umět seřadit své potřeby od nejdůležitější po ty méně důležité podle svých osobních potřeb.