Lekce 1 Uznání Potřeby Komplexního Přístupu K Zamezení Nebo Řešení Stresu

„Stres má negativní dopad na spokojenost i celkovou výkonnost lidí. Je možné pracovat na zvládání stresu a mělo by se to dělat v zájmu efektivní ochrany a zlepšování duševního zdraví. Cílem tohoto modulu je poskytnout jeho posluchačům informace k posouzení, kdy a jak se stres stává nebezpečím nebo příležitostí? Umět poznat, že je zapotřebí komplexní přístup k předcházení a řešení problémů způsobených stresem a naučit se, jak zmírnit škody ze stresových situací v práci podporou dovedností týkajících se přijetí pozitivních vzorců chování a řešením negativních dopadů stresu.