Lekce 1: Time Management V Našem Životě

  • Než začnete: otestujte svůj time management
  • Co to je time management a proč ho využít
  • Jak se měnil pohled na time management v čase
  • Mapování reality: základní oblasti řízení času v time managementu 4. Generace
  • Aktivita: mapování reality dělby času mezi jednotlivé oblasti vašeho života