Zvládání stresu

Last updated: 15 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu 1: Zvládání stresu

„Stres má negativní dopad na spokojenost i celkovou výkonnost lidí. Je možné pracovat na zvládání stresu a mělo by se to dělat v zájmu efektivní ochrany a zlepšování duševního zdraví. Cílem tohoto modulu je poskytnout jeho posluchačům informace k posouzení, kdy a jak se stres stává nebezpečím nebo příležitostí? Umět poznat, že je zapotřebí komplexní přístup k předcházení a řešení problémů způsobených stresem a naučit se, jak zmírnit škody ze stresových situací v práci podporou dovedností týkajících se přijetí pozitivních vzorců chování a řešením negativních dopadů stresu.

Po absolvování tohoto modulu byste měli být schopni:

  1. Uznat potřebu přijetí komplexního přístupu k zamezení a řešení problémů způsobených stresem.
  2. Vědět, jak se daná událost vnímá jako stresová situace a jaká je běžná reakce osob na stres.
  3. Rozpoznat, zda stres znamená nebezpečí, nebo příležitost? Kdy a proč?
  4. Provádět vhodné strategie zvládání stresu.
  5. Naučit se, jak být optimistou či pesimistou a jaký to má vliv na způsob zvládání stresu.
  6. Pracovat se stresory.
  7. Poznat biologické faktory Jak se dostat do dobré fyzické kondice Postup boje nebo útěku (Fight or Flight).
  8. Naučit se a rozpoznat faktory ovlivňující chování – (OdstranitZměnitPřijmout).
  9. Poznat postup zvládání stresu.
  10. Podpořit dovednosti přijetí pozitivních vzorců chování k řešení negativních dopadů stresu.
Enrolled