Týmová práce

Last updated: 15 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu č. 4: Týmová práce

Vzdělávacím cílem tohoto modulu je poskytnout bývalým vězňům informace o tom, jak pracovat v týmu a jak jim tato práce může pomoci s bezproblémovým začleněním se do společnosti.

Základní pokyny, nástroje, strategie, přístupy, výukové postupy a metody dále rozvinou dovednosti bývalých vězňů v těchto oblastech:

  1. Jak vytvářet důvěru a pevné pracovní vztahy

  2. Jak zajistit správnou komunikaci

  3. Jak být tvůrčí a výkonný

V týmu se nemluví v jednotném čísle, ale v množném, jako „my“. V tomto modulu se dozvíte, jak jednoduše zlepšit své dovednosti týmové práce na pracovišti. Dovednosti týmové práce pomohou bývalým vězňům navrátit se do běžného života.

Enrolled