Time Management

Last updated: 15 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu 2: Time Management

  • Kurz je zaměřen na pracovní a osobnostně-sociální kompetence v oblasti řízení času. Nabízí základní přehled teorie v této oblasti a soubor praktických návodů a cvičení, jak efektivně hospodařit s časem. Hlavní vzdělávací cíle kurzu:
  • seznámit se s významem termínu “time management“ a naučit se jej zařadit do svého života.
  • definovat a stanovovat své cílů a správně je formulovat.
  • analyzovat své cíle a vytvořit si seznam úkolů a aktivit, které vedou k jejich naplnění.
  • seznámit se e s různými metodami a principy pro plánování a prioritizaci svého času.
  • procvičit si plánování podle priorit v praxi.
  • pochopit osobnostní a externí vlivy, které mají dopad na time management.
  • identifikovat žrouty času a otestovat si osobní rytmus.
  • pochopit příčiny a důsledky stresu a jeho vlivu na time management a naučit se mu čelit při plánování činností.
Enrolled