Řešení konfliktů

Last updated: 11 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v Modulu 3: Řešení konfliktů

  • Rozpoznat and Zvládnout-> Konfliktní situace

Jak?

  • Poskytnutím příkladů ze skutečného života & přehledem dovedností nezbytných k jejich zvládnutí. (Teorie; Vzdělávací aktivity; doporučení)

Modul vám pomůže:

  • Pochopit konflikty a uvést do souvislostí na všech úrovních
    (jedinec, skupina, organizace).

  • Poznat postup zvládání konfliktů (zastavit a zamyslet se; převést konflikt; vyšetřit; nalézt řešení) a jeho styly (vyhnutí se konfliktu, spolupráce, nalezení kompromisu, přizpůsobení se, soutěžení).

  • Zvolit optimální dovednosti řešení konfliktu (empatie, vyjednávání, asertivita, aktivní naslouchání, pomoc atd..).

Enrolled