Komunikační

Last updated: 15 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu 7: Komunikační dovednosti

  • Dozvědět se, co je podstatou komunikace a jaký je její původ
  • Pochopit různé druhy komunikace a jejich specifika
  • Získat informace o komunikačních dovednostech
  • Pochopit, jak může správná komunikace pomoci se začleněním do společnosti
  • Zjistit, jaké jsou zásady k efektivní komunikaci
  • Pochopit, co je překážkami ve zdárné komunikaci a jak tyto překážky omezit
  • Dozvědět se o různých typech kultur s ohledem na komunikaci
Enrolled