Dovednosti IKT

Last updated: 15 listopadu, 2022

Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu 5: Dovednosti IKT (Osobní a profesní rozvoj)

  • Poznání základních funkcí počítače a jeho hlavních součástí
  • Pochopení zrychlující se digitální transformace a zavedení digitálních technologií do všech částí života
  • Zjištění mezer ve vzdělávání bývalých vězňů
  • Splnění vzdělávacích potřeb bývalých vězňů
  • Uznání osvojení si dovedností IKT jakožto zásadně důležitého nástroje pro bývalé vězně
  • Pochopení složité úlohy odborníků, kteří pracují s bývalými i stávajícími vězni
Enrolled