Tема 5Различни критерии за използване на ИКТ уменията от бивши затворници

As technology has integrated in every aspect of life, digital education for former prisoners seems to be necessary.

Why education on ICTs is beneficial for former prisoners?

  • Former prisoners will be equipped with the necessary skills required by the jobs of all scales (either high-paid or low-paid jobs).
  • Former prisoners will develop the skills acquired to increase their employment and income opportunities.
  • Even during the confinement regime period, prisoners and inmates can exploit digital technology to empower their knowledges and education and prepare themselves for their release.
  • Former prisoners will have access to higher education and new training opportunities.

Digital technologies can assist in the rehabilitation of former prisoners. Former prisoners, who are digitally literate, have more opportunities to re-enter society successfully and to be socially active.

Consequently, the use of ICTs and the acquirement of digital competences improve the personal and the professional life of a former prisoner.

Образование

Дигиталната грамотност дава възможност на бившите затворници да посещават значителен брой адаптирани рехабилитационни програми или да защити степен от онлайн обучение или бакалавърска програма. В днешни дни се предлагат разнообразни обучени чрез полуприсъствено/хибридно или дори дистанционно/онлайн обучение. Те предоставят по-голяма гъвкавост, следване на собствен ритъм на учене и спестяват разходи.

Социален живот и взаимодействие

Бившите затворници често се сблъскват с трудности в социалната им интеграция, и бариери в междуличностните отношения, предимно поради клеймото на бивш затворник. Новите технологии могат значително да подпомогнат техния социален живот, интернет, и следователно социална медия, като инкубатор на общности и места за публично изразяване, да предложи значителни възможности за човешки взаимоотношения за всички, включително имащите здрвословни или двигателни проблеми.

Трудоспособност

Повечето бивши затворници считат, че намирането на работа е предпоставка за възстановяване на самооценката и самостоятелността си. Ново съвременно правило гласи, че всички работници би трябвало да имат като минимум основни компютърни умения. Бившите затворници не са изключение.

Дигитални умения се изискват във всички професионални дейности.