Tема 3 Различни критерии за използване на ИКТ уменията от бивши затворници

1. Включете/изключете

2. Ползване на мишка и клавиатура

Мишката: тя ни позволява да даваме нареждания на компютъра, като движим показалеца и щракваме, където искаме. Клавиатурата: Тя ни позволява да даваме нареждания на компютъра, като въвеждаме и изтриваме

Ползване на мишка и клавиатураà

Searching  Browsers: Google Chrome