Tема 2 Разбиране на концепцията за Дигитална грамотност

Какво е компютър?

Вижте това видео..!!!

Какво е компютър?

Компютърът е електронно устройство, което обработва информация или данни. Той има способността да съхранява, извлича и обработва данни. Може би вече знаете, че можете да използвате компютъра, за да пишете документи, да изпращате електронна поща, да играете игри и да сърфирате в интернет. Можете също така да го използвате за редактиране или създаване на електронни таблици, презентации и дори видеоклипове.