Tема 2 Как се е възприемало управлението на времето с течение на времето

Развитие на представата за управление на времето

Картиране на реална ситуация: основни области за управление на времето в управление на времето от 4-то поколение

ХОБИТА / ДЕЙНОСТИ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

 • Отпуснете се
 • Спорт
 • Четене
 • Благотворителност
 • Ходене на църква

СЕМЕЙСТВО

 • Съпруга/съпруг
 • деца
 • Родители
 • Други роднини
 • Свободно време
 • Грижете се за времето си

РАБОТА

 • Наемане на работа
 • Самоосигуряващ се
 • Начало на кариерата, поддръжка, развитие
 • Печелене на пари
 • Самоусъвършенстване

ПРИЯТЕЛИ

 • Добрите приятели не са заплаха за мен
 • Приятели, които искат да ми помогнат по пътя и на които също съм готов да помогна

Как разпределяте времето си в различни области в живота си върху картата

Преди да преминете към следващата част от обучението, попълнете полетата си, които трябва да очертаят текущата ви ситуация как разпределяте времето си, на кого и какви дейности. Можете да използвате въпросите по-долу, за да ви насочат: