Tема 2 Изводи и обобщения

Като обобщение дигиталното вклюючване изглежда се очаква да промени фундаментално обучението в затвора и освобождаването, и да допринесе за социален просперитет.

Ако стратегията за дигитално включване не се приотизира като фундаментална част на процеса на рехабилитация, дигиталното деление ще се разрастне и ще заличи както социалното клеймо от затворниците, така и избирателността им за работа.

Дигиталното включване ще допринесе за:

Подготвеност за намиране на работа

По-лесенн достъп до системи наблагосъстояние

Социална интеграция и свързаност

Дългосрочни възможности за учене

Да сме на ТИ с дигиталните услуги (e-health, IBAN, etc.)