Tема 1 Фактори, влиящи на нашето управление на времето

Понякога не можем да управляваме времето си, чувстваме се под напрежение и стрес. Има широк спектър от фактори, които ни пречат да изпълним целите си, както бихме искали, един от тях са така наречените „губители на време“.

Губителите на време включват например нашата неспособност да правим графици и да задаваме приоритети, неспособност да спазваме крайните срокове и/или невъзможност да кажем „Не“ на изискванията, поставени от други хора, липса на система при извършване на нашите дейности (правене на повече неща наведнъж ), чувството за незаменимост, твърде много внимание, отделено на една дейност, липса на дисциплина.

Други губители на време включват външни фактори, които не успяваме да елиминираме (или игнорираме), като шум, телефонни обаждания, присъствие на неефективни срещи и т.н.

Таблицата по-долу предоставя няколко съвета как да се борите с вашите губители на време

Дейност: направете списък на вашите „губители на време“

Всеки от нас има любим списък с смущения и препятствия, които ни пречат да се придържаме към графика, важно е да им дадем име.

Можем да контролираме само нещата, които разбираме. Отбележете ги в таблицата по-долу и се опитайте да излезете с идеи за предотвратяване или справяне с тях.