Tема 1 Защо, какво и как (може да се управлява във времето)

ЗАЩО означава вашите МОТИВИ. Това са движещата сила и енергия за нашите действия (основащи се на нашите ценности, мисия и визии) и ние ги използваме, за да формираме нашите цели.

КАКВО и КАК означават нашите дългосрочни ЦЕЛИ и списък със ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ, необходими за постигане на нашите дългосрочни цели.

Дейност: вашите защо

Както вече беше споменато, управлението на времето може да бъде успешно само ако знаете защо, какво и как ще направите.

Нека помислим за ЗАЩО, тоест вашите мотиви, които движат вашите дейности и начин на живот. Отговорете на въпросите по-долу и запишете отговорите си: