Тема 5 Цифрова здравна грамотност

Информация, свързана със здравето, от надеждни онлайн източници чрез интернет

Как да използвате интернет за здравни въпроси:

  • Източник на информация за симптоми, лечение, честота на здравните прегледи, странични ефекти на лекарствата
  • Връзка за достъп до доставчици на здравни услуги
  • Начин за изграждане или поддържане на социална мрежа, която може да ви подкрепи при здравословни проблеми

Внимавайте кои уебсайтове или мобилни приложения използвате. В интернет се предоставя много информация, която може да не е надеждна.

Опитайте се да използвате достоверни изследвания от университети, изследователски, правителствени институции или други надеждни научни организации (СЗО, ECDC, CDC, национални организации за обществено здраве)

Винаги се допитвайте до вашия лекар. Интернет не може да замени вашия лекар, той работи като допълнение