Тема 5 Преодоляване на стигмата

Време за размисъл...

Спомнете си за момент, в който сте се сблъскали със стигма. За какво ставаше дума? Как сте паднали? Опитайте се да мислите за повече от един път, ако има такъв случай, като определите също дали е било самостигма или публично.

Стратегии за преодоляване на самостигмата:

  • Не позволявайте на стигмата да поражда съмнения или срам
  • Не се изолирайте
  • Вземете решение каква информация да разкриете, как да я разкриете, кога и къде
  • Обучавайте себе си и другите
  • Присъединете се към група за подкрепа
  • Говорете открито срещу стигмата