Тема 4 Стереотипи, дискриминация и сигма

Стигмата е взаимосвързана с други термини: стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.

СТЕРЕОТИП

Негативно, неуважително отношение към дадена група

ПРЕСТЪПНОСТ

Съгласие със стереотипа, водещо до негативни емоции

ДИСКРИМИНАЦИЯ

Последващо поведение, водещо до загуба на законна възможност

Примери:

Те са…

  • Опасни
  • Непредсказуеми
  • Некомпетентни

Примери:

Точно така. Те са…

  • Опасни и аз се страхувам от тях
  • Непредсказуеми и не им се доверявам
  • Некомпетентни и съм им ядосан

Примери:

  • Работодателите не ги наемат

  • Наемодателите не ги наемат

  • Доставчиците предлагат по-лоши грижи