Тема 3 Уверено вземане на решения

През деня вземаме много решения – от дрехите, които носим, през храната, която ядем, до начина, по който харчим парите си. Някои от решенията, които вземаме, са лесни, а други са по-трудни.

В зависимост от това дали имаме ниско самочувствие, здравословно самочувствие или прекомерно самочувствие, може да ни е по-лесно или по-трудно да вземем решение.

Увереността и доброто самочувствие са важни, когато се опитвате да вземате решения. Увереното вземане на решения ни помага да намалим тревожността или стреса, с които може да се сблъскаме в живота си. 

Полезни съвети за уверено вземане на решения

Ето някои стратегии за вземане на уверени решения в живота:

  1. Не предполагайте: когато не предполагате, че имате всички отговори, вие си позволявате да търсите информация от други хора.

  2. Отлагане на преценката: увереното вземане на решения изисква да придобиете нови перспективи и да управлявате известните си пристрастия.

  3. Създаване на алтернативи: понякога нещата не вървят по план, бъдете креативни и помислете за алтернативни варианти.

  4. Останете обективни: преди да вземете решение, опитайте се да получите цялата необходима информация, за да можете да останете обективни.

  1. Освобождаване на приставката: Бъдете наясно с възможностите, но не се привързвайте прекалено към тях, тъй като в живота има много неизвестни.
  2. Използвайте интуицията си: понякога, когато самочувствието ни е ниско, сме склонни да не се доверяваме на инстинктите си. При определени обстоятелства вие сте най-добрият човек, който може да вземе решение в собствения си живот
  3. Поемете отговорност: Независимо какво решение вземате, трябва да го притежавате и да носите отговорност за крайното решение.
  4. Преценка на решенията: погледнете назад към предишни решения, които сте взели, и решете дали те са проработили според плана или ако отново се сблъскате със същата ситуация – дали бихте взели същото решение.

Видеоклип за самооценката и вземането на решения