Тема 3 Последици от стигмата

Стигмата има различни отрицателни последици, като например: