Тема 3 Популяризиране на здравето

Всеки човек трябва да има възможност да живее дълъг и здравословен живот.

Всеки човек трябва да има възможност да живее дълъг и здравословен живот.

Правото на здраве е ясно очертано в международните споразумения, които включват Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията за правата на хората с увреждания.

  • Акцентът е поставен върху подобряването на социалните и екологичните условия и качеството на живот преди появата на заболяването.
  • Превенцията не е свързана с лечение
  • Промоцията на здравето не е свързана с болници и лекари