Тема 3 Невербална комуникация

Невербалната комуникация е предаване на информация чрез използване на езика на тялото, включително контакт с очите, изражения на лицето, жестове и др. Например, усмивката при среща с някого показва дружелюбие, приемане и откритост. Всеки използва невербална комуникация през цялото време, независимо дали го знае или не.

Невербалната комуникация играе важна роля в живота ни, тъй като може да подобри способността на човек да се свързва, ангажира и установява смислени взаимодействия в ежедневния живот. По-доброто разбиране на този тип комуникация може да накара хората да развият по-силни отношения с другите.

Позата, гласовият тон и зрителният контакт могат да доставят фини послания, които подсилват казаното, за да предадат последователност и надеждност.

Невербалната комуникация е актът на предаване на мисъл, чувство или идея чрез физически жестове, поза и изражения на лицето.

елементи

Формите на невербална комуникация са много и разнообразни и могат да осигурят задълбочена представа за мислите и/или чувствата на човек. Формите на невербална комуникация могат да бъдат категоризирани, за да се разбере по-добре тяхното място в ежедневните взаимодействия:

 • Жестове – например движенията на пръстите и дланите, ръцете и главата. С тяхна помощ подчертаваме елементи от изражението си. Благодарение на тези движения ние изразяваме емоционалното си състояние.
 • Изражение на лицето – от една страна изразяваме емоции, но от друга е елемент на подчертаване на словесното съдържание
 •  Докосване – например ръкостискания, прегръдки и т.н., което помага за изграждането на взаимоотношения.
 • Контакт с очите – очите са тук основният преносител на информация, чрез техните движения изграждаме впечатлението за близост
 • Тонът на гласа и диапазонът на височината на гласа, който може да предаде нещо различно от изречените думи. Например, сарказмът може да даде на думите на индивида съвсем различно значение.
 • Дистанцията между събеседниците – различаваме интимно, лично, социално и открито пространство. Тя се различава в различните култури.
 • Позицията на тялото – това е начинът, по който човек седи и стои.
 • Движенията на тялото могат да включват всяко движение на тялото.
 • Невербални характеристики на речта – например интонацията на гласа или ритъма на говорене. Те подчертават нашите намерения по отношение на събеседника и благодарение на тях може ефективно да повлияе на другите
 • Параезични звуци – добавят разнообразие към комуникационния процес. Те са признаци за изразяване на чувства (смях, плач, въздишки)
 • Елементи на физическата среда – това е свързано с мястото, в което се намират събеседниците.
 • Физически вид и облекло – изразява отношението, което имаме към събеседника