Тема 3 Културни различия в общуването

Някои форми на невербална комуникация имат различно значение в различните култури. Например жест или движение, което означава едно нещо за хората в Съединените щати, може да означава нещо съвсем различно в Япония. Докато американецът вероятно ще сочи с показалец, японецът по-вероятно ще жестикулира с ръка, тъй като соченето с показалец се счита за грубо в много азиатски култури.

Важна културна разлика, когато става дума за невербална комуникация, е показването на емоции: някои култури са по-сдържани от други и се въздържат от прекомерни прояви на емоции публично или изобщо. Някои култури могат също да потискат емоциите на лицето, вярвайки, че анимираното лице показва липса на контрол върху емоциите на човек.

Контактът с очите е друг аспект на невербалната комуникация, който се различава в различните култури. В Съединените щати директният контакт с очите обикновено се счита за знак за надеждност и интерес към думите на дадено лице. Въпреки това, в някои случаи продължителният поглед може да се счита от някои за признак на сексуален интерес или привличане. В страни като Япония контактът с очите обикновено се избягва, тъй като директният зрителен контакт може да се счита за неуважителен. И все пак в арабските култури е вярно обратното: смята се, че контактът с очите показва интерес и честност.