Тема 3 Как да разпределяте задълженията, задачите и отговорностите.

Споделянето означава, че сте естествен играч в екип. Ползата от това да сте добър екипен играч е, че можете да изградите добра връзка с екипа и сте готови да си помагате взаимно. Ефективното сътрудничество може да бъде от полза за споделянето на отговорностите в работата.

За да започнем да споделяме тези отговорности, трябва да:

 • Слушайте повече

 • Разделяйте задачите на етапи

 • Оценявайте силата на колективните усилия

Горепосочените характеристики водят до ползите по-долу:

 • Принос към успеха на цялата организация

 • По-здравословен баланс чрез избягване на претоварването с работа

 • Помага ви да правите повече и по-бързо

За да не се стига до претоварване, трябва да разпределяме и споделяме задълженията и задачите. Можем да постигнем това, като ги делегираме по начините, посочени по-долу:

 • Изготвяне на график

 • Подобряване на комуникационните умения на членовете на екипа

 • Разбиране на ролите и отговорностите

Горепосочените характеристики водят до ползите, описани по-долу :

 • Повишаване на производителността и работата

 • Гъвкавост в работните графици

 • Изграждане на добри работни взаимоотношения с партньорите