Тема 3 Как да предоставяте обратна връзка в екипа.

Предоставянето на обратна връзка на колегите означава, че искате да определите силните и слабите страни във вашите взаимоотношения. Можем да определим обратната връзка и като конструктивна критика в развиващите се области. Тя е полезна и дава препоръки как да се подобрите в различни области. По-долу можете да видите още причини защо да давате обратна връзка:

Свободна комуникация

Възможност за усъвършенстване

Решаване на проблеми

Увеличавене на продуктивността

Подобряване на културата на ралотното място

Повишаване на мотивацията

Тук можете да намерите няколко съвета за даване на обратна връзка на колеги:

Предоставяне на обратна връзка за подобряване на качеството на работата

Участвайте в процеса на преглед

Поддържайте добри взаимоотношения с колегите си, за да могат те да приемат конструктивна обратна връзка

Бъдете внимателни по отношение на начина, по който предоставяте обратна връзка, за да не се възприема като субективна

Предоставете някои примери за обратна връзка, за да избегнете претоварване

Отнасяйте се с уважение и напомняйте на колегите си, че предложенията ви са в тяхна полза

Уверете се, че препоръките ви за подобрение са изпълними

Саморефлексия. Следващата дейност е предназначена да помогне на участниците да обмислят своето развитие и да запишат чувствата си относно работата в екип.

  • Въпрос: Как се чувствате, когато работите в екип?
  • Резултат: Участниците ще разпознаят своите силни и слаби страни по отношение на работата в екип и съотборниците си.