Тема 3 Ефективна комуникация и правила за уважение в екипа.

  • Ефективната комуникация е, когато двама или повече души получават, изпълняват и разбират успешно дадена задача.

  • За да осигурим ефективна комуникация на работното място, трябва да спазваме някои принципи, като например ангажираност, когитация, пълнота и уважение.

  • Да се уважаваме в екип не означава само да казваме “моля” и “благодаря”, а да разширим тази оценка.

  • Ключът към развитието на взаимоотношенията е да се показва уважение чрез комуникация. Също така е много важно да се запазят определени ценности, които се споделят от всички. Като следваме горепосоченото, можем да изградим безопасно пространство за работа. – Видео за добра комуникация

Можете да гледате видеоклипа по-долу, за да разберете по-добре комуникацията на работното място.