Тема 3 Примери от реалния живот

Представете си сценарий, в който трябва да се справите с конфликтна ситуация. Помислете за възможни решения.  

Алекс е 35-годишен готвач в престижен ресторант в Поморие. Когато е на 19 години, е обвинен в престъпление, за което прекарва 3 години в затвора; през това време има възможност да учи, занимава се с различни дейности, благодарение на които усвоява различни умения. Едно от уменията, които развива, е умението да готви. Когато излязъл от затвора, си направил автобиография и започнал да кандидатства за различни сезонни работни места като готвач или помощник-готвач, но го отхвърлили. Завладяло го чувство на неудовлетвореност, защото знаел за компетенциите си, но не знаел как да ги покаже, нямал пари, за да оцелява, и наистина се притеснявал за бъдещето си.

Той решава да предложи помощта си в кухнята на социална солидарност, управлявана от германско сдружение, и от първия момент те разпознават таланта му. Координаторът на проекта му предлага договор за работа в Германия като главен готвач на същия проект в Мюнхен. Той е малко притеснен от езиковите проблеми, но тъй като нямаше друго предложение, реши да го приеме. Оттогава той става добре познат готвач, активист и след 7 години живот там решава да намери начин да се върне в родния си град. Благодарение на натрупания опит сега той има чудесна работа, живее в своя град и планира да отвори свой ресторант след около 5 години.

Конфликтът не е нито положителен, нито отрицателен!

Активното слушане и уменията за общуване са ключови умения, които помагат за предотвратяване, противопоставяне и разрешаване на конфликтни ситуации!

Конфликтът може да се превърне в творчество!