Тема 2 Разрешаване на конфликти в екипа.

Работата в екип може да доведе до някои предизвикателства, като например

  • Отказ от сътрудничество
  • Непродуктивност от страна на членовете на екипа
  • Възникване на конфликти

За да реши тези “проблеми”, ръководителят на екипа може да организира дейности за сплотяване на екипа, в които членовете на екипа трябва да участват, тъй като тези дейности подобряват връзката в екипа. Освен това колегите трябва да избягват предположения, да бъдат търпеливи и да говорят индивидуално с члена, с когото имат конфликт.

Когато се изправяме пред конфликти, вместо да ги избягваме, това може да доведе до укрепване на целия екип. Освен това изследванията показват, че споделянето на мислите и работното натоварване един с друг може да намали нивата на стрес.