Тема 2 Психологическо измерение

Психологическо измерение - Основната грешка при приписването

фундаментална атрибутивна грешкаФундаменталната атрибутивна грешка е открита от социален психолог при систематично изследване на начина, по който хората обясняват поведението на другите (Ross, 1977; Ross et al., 1977). Склонни сме да надценяваме влиянието на вътрешните фактори и да подценяваме външните фактори. По-склонни сме да преценим другия като груб или неосведомен (вътрешни фактори), отколкото да бъдем изненадани от объркващ или неясен въпрос (външен фактор). Това е начинът, по който виждаме нещата, когато преценяваме другите. Различно е, когато оценяваме себе си