Тема 2 Психологическо измерение – Основната грешка при приписването

фундаментална атрибутивна грешка

Фундаменталната атрибутивна грешка е открита от социален психолог при систематично изследване на начина, по който хората обясняват поведението на другите (Ross, 1977; Ross et al., 1977). Склонни сме да надценяваме влиянието на вътрешните фактори и да подценяваме външните фактори. По-склонни сме да преценим другия като груб или неосведомен (вътрешни фактори), отколкото да бъдем изненадани от объркващ или неясен въпрос (външен фактор). Това е начинът, по който виждаме нещата, когато преценяваме другите. Различно е, когато оценяваме себе си

Пример за основна грешка при приписването

 “Студентите ми от университета бързо ме определят като екстроверт, общителен и общителен.

 Когато изнасям лекции в големи класове с 600-800 ученици, съм оживен и ентусиазиран, а те приписват представянето ми на вътрешни личностни качества, но аз знам по-добре. Виждам себе си в много различни ситуации и осъзнавам колко много се променя поведението ми в зависимост от това къде се намирам. В много социални среди съм направо срамежлив и резервиран. Много съм чувствителен към външни влияния”