Тема 2 Пречки в комуникацията

Комуникационните бариери са пречки, които възпрепятстват комуникационния процес. Примерите за такива са: