Тема 2 Определяне на стигмата

Процесът на дестигматизация е част от промоцията на психичното здраве
  • Стигмата е свързана с психичното здраве, здравословното състояние (особено за хората с ХИВ), расата, възрастта, пола, социално-икономическата класа, сексуалната ориентация.
  • Някои лица могат да бъдат членове на група с множество стигматизации, напр. бивш затворник заявява Четири пъти съм изхвърлен. … Бивш затворник, бивш наркоман, чернокож и ХИВ-позитивен” (Wynn, 2001 г.)
  • Стигмата е изследвана главно по отношение на психичните заболявания