Тема 2 Определение за психично здраве

  • Неразделна част от здравето 🡪 здравето и психичното здраве са взаимосвързани
  • Няма здраве без психично здраве (СЗО, 2018 г.)

Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидът осъзнава собствените си способности, може да се справя с нормалния стрес в живота, може да работи продуктивно и е в състояние да допринася за своята общност