Тема 2 Начини за подобряване на самочувствието (част 1)

  • Много от нас са откъснати от емоциите си – особено от силните емоции, като гняв, тъга, страх – защото сме научени да се опитваме да изключим чувствата си.
  • Но въпреки че можете да отречете или да притъпите чувствата си, не можете да ги премахнете. Те все още са там, независимо дали ги осъзнавате, или не. И дори неприятните емоции могат да имат полезни аспекти. Тъгата например може да подпомогне емоционалното изцеление, страхът може да предизвика животоспасяващи действия, а гневът може да мобилизира и вдъхнови.
  • За съжаление, ако не сте свързани с всички свои емоции, не можете да се справите със стреса, да разберете напълно собственото си поведение или да контролирате по подходящ начин начина, по който мислите и действате.

Един от начините да подобрим самочувствието си е да променим начина, по който мислим и се държим.

Има три основни взаимосвързани части на този триъгълник, които можем да разгледаме и които могат да ни накарат да мислим и да се държим по различен начин

Можете ли да разпознаете разликата между двата сценария по-долу:

  • Имам много предизвикателства в живота си, чувствам се стресиран и се дърпам.
  • Имам много предизвикателства в живота си, затова ще ги приема и ще направя нещо, за да ги преодолея.