Тема 2 Комуникационни модели и слушането при комуникацията

Обикновено човекът с добри комуникационни умения е този, който иска да се увери, че няма подценяване или кавги, изяснявайки всичко навреме и гарантирайки, че това е безопасно и приобщаващо пространство.

Благодарение на добрата комуникация хората могат да се развиват, да получат нови умения и да обменят мнения по важни теми.
Ефективната комуникация се осъществява между хората, когато получателят разбира съобщението, както е предвидено от подателя. При ефективната комуникация информацията на подателя отразява точно неговите намерения, а интерпретацията на получателя съвпада с намеренията на подателя. Това се вижда от комуникационния модел

Важно е да се отбележи, че добрата комуникация се състои не само от говорене, но и от слушане. Когато общуваме, трябва да се уверим, че нашите събеседници имат равен достъп да говорят, могат да изразяват чувствата си свободно и ще бъдат чути и разбрани.

Комуникацията се различава в зависимост от това с кого общуваме. Ето защо е важно да съобразим нашите комуникационни техники с обучаемите, с които общуваме по време на уроците.