Тема 2 Изграждане на доверие в екипа.

Доверието означава, че и двете страни на едно работно място изпълняват задълженията си по най-добрия начин и могат да разчитат една на друга.

Г-жа Джудит Е. Глейзър (основател на The CreatingWE Institute) е разработила модела TRUST, който представлява абревиатурата:

Transparency Respect Understanding Shared Success Tell the Truth (Прозрачност Уважение Разбиране Споделен успех Кажи истината)

Прозрачността означава да споделяте страховете си и да общувате открито с другите. Уважението означава, че дори ако съотборниците не са съгласни на работното място, те все пак ценят мнението на другия. Разбирането между хората повишава емпатията и доверието между колегите. Споделеният успех ще бъде от полза за групата като цяло и за развитието на компанията. Като казвате истината, първо, сте по-отворени, за да видите ясно поведението си, и второ, помагате на членовете на екипа си да ви се доверят.