Тема 2 Защо човек трябва да работи съгласувано с другите.

Истинският успех се дължи на сплотения екип. Екипът остава единен, когато работи за постигането на обща цел, и всеки чувства, че допринася за цялостния успех на групата.

Ако повишим сплотеността на екипа на работното място, автоматично ще повишим и: 

  • Успех: мощно въздействие върху цялостния дух на екипа чрез отбелязване на успеха.
  • Удовлетворение от работата: всички тук са на една вълна и постигането на една и съща екипна цел е освежаващо.
  • Самочувствие на членовете на екипа: високото самочувствие води до по-голяма ефективност.