Тема 2 Защо самочувствието е важно?

Самооценката е важна, тъй като може да повлияе на вземането на решения, на взаимоотношенията ни, на емоционалното ни здраве и на много други аспекти от живота ни. В живота ни има много моменти, в които нашето поведение и поведението на другите може да повлияе на самооценката ни. Самооценката е важна, защото оказва силно влияние върху избора и решенията, които вземаме.

Някои фактори, които могат да повлияят на самочувствието ви, включват:  

Вашите мисли и възприятия

Как другите хора реагират на вас

Взаимоотношенията ви с родители, братя и сестри, приятели

Вашата възраст – колкото по-млади сте, толкова по-ниско е самочувствието ви.

Дългосрочно заболяване или увреждане

Ако сте станали жертва на дискриминация или расизъм

Финансови притеснения

Вашият трудов статус

Вашето място в обществото