Тема 2 Защитни и рискови фактори

Protective factors

Не съществува една единствена причина за проблемите с психичното здраве. Свързани са с различни фактори, включително взаимодействието между ума, тялото и общата среда.