Тема 1 Формулиране на правилното съобщение

Формулирането на правилното съобщение е жизненоважно в комуникационния процес, тъй като увеличава вероятността нашите събеседници да го разберат. Някои от важните елементи, които трябва да включите, са:

  • Висока степен на точност при формулиране на информация, очаквания и емоции
  • Ясна цел, основните точки на посланието
  • Подреден, логичен поток от информация
  • Ангажираност, ентусиазъм в речта
  • Стил и ниво н езика, съобразен с получателя
  • Граматическа коректност
  • Следене на степента на разбиране и корекция при нужда