Тема 1 Стигма при бивши затворници

Стигмата по отношение на бившите затворници включва стереотипи, напр.:

"Всички те са неблагонадеждни неудачници с наклонности към насилие."

"Те са потребители на наркотици"

"Лишените от свобода научават само още лоши неща и стават още по-лоши граждани, когато излязат от затвора".