Тема 1 Развиване на здравословно самочувствие

Самооценката е важна, за да ни помогне да се ценим и да гледаме положително на себе си. В това видео в YouTube ще научите за шестте стълба, които можете да приложите в живота си, за да изградите здравословно самочувствие:

Практиката на съзнателен живот

Практиката на самоприемане

Практиката на самоотговорност

Практиката на самоутвърждаване

Практиката на целенасочен живот

Практикуване на лична почтеност

Как да изградим самоуважение - Шестте стълба на самоуважението от Натаниъл Бранден